IT consultant in een nieuw jasje

IT consultant

Als u op zoek bent naar een nieuw computersysteem heeft u dan enig idee ………….
⇨welke specialistische werkzaamheden nodig zijn om een systeem passend en draaiend te krijgen?

⇨Heeft u helder wat de impact  op je bedrijf en mensen kan zijn?

⇨Hoe je zo’n systeem moet inrichten en welke veranderingen dat
met zich meebrengt?

U heeft waarschijnlijk  geen kennis van en ervaring met dit soort zaken en bovendien de mensen niet om dit binnen uw eigen organisatie voor elkaar te krijgen.

Een goede IT consultant heeft dat wel. Hij of zij voegt iets toe.
Zij adviseren over uiteenlopende zaken.

Maar wat doen ze nou precies? 
Wat maakt dat een consultant toegevoegde waarde heeft voor een bedrijf?
We nemen u mee in onze visie!

Wij stellen het erg op prijs als u onze blog wilt delen!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wat is consultancy

Een IT consultant is een adviseur.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adviseur

Om adviseur te zijn heb je kennis en ervaring nodig. En aangezien kennis en ervaring zeer brede begrippen zijn, kunnen we en moeten we een beetje inperken wat we precies bedoelen met “consultant”.

Als consultant heb je kennis van een specifiek vakgebied nodig. Een consultant gebruikt deze kennis en ervaring vervolgens om zijn/ haar klanten te adviseren.

Een consultant is een raadgever. 
Een helpende hand.
Als je het begrip consultant invoert op carriere/ vacature sites krijg je echter een keur van verschillende functie aanduidingen. Dat maakt een consultant een beetje een “containerbegrip”. Zeggen dat je consultant bent betekent nog niet zo veel.
Consultant in wat dan precies?

Maar adviseren, raadgeven, meewerken, helpen zijn wel sleutelwoorden die een consultant kenmerkt.
Ook in ons vak is het begrip consultant ingevoerd en ook in ons vakgebied wordt het soms wat breed gebruikt en uitgelegd.
Bijna iedere software-organisatie heeft bijvoorbeeld “business consultants” in huis, naast technische consultants, applicatie consultants, etc. 
Vaak komt daar de aanduidingen junior, medior, senior nog bij.

Wat doet een consultant

Wat doen deze mensen nu eigenlijk tijdens een adviesproces.
Wat maakt dat een consultant toegevoegde waarde heeft voor u als klant?

De afgelopen weken heeft u onze visie op het software implementatie proces kunnen lezen in de diverse blogs.
https://resolit.eu/blog/

Deze blog heeft daar alles mee te maken.
Die software implementaties worden immers uitgevoerd door IT consultants en dus zou je kunnen zeggen dat een software implementatie een consultancy proces is.

Ik vraag me echter af of dat ook in alle opzichten zo is want………….
waar in dat software implementatie proces is nu echt sprake van raadgeven/ adviseren?

Laten we nog eens terugkijken naar de typische stappen die tijdens een implementatie proces worden doorlopen. Ik heb dit proces eerder geschetst als een min of meer lineair proces:

implementatie proces

Er vindt een vertaling plaats van uw werkwijze in uw huidige systemen naar uw werkwijze in een nieuw systeem.
Soms zijn veranderingen in werkwijze daarbij noodzakelijk, soms zijn ze voor de hand liggend.
Daar komt advies bij kijken, dus wie ben ik om dat geen consultancy te noemen.
Zoals al eerder gezegd ligt het zwaartepunt in een dergelijk project echter vaak niet bij het ontwerp maar bij inrichting en test.
Dat is in mijn ogen jammer en een gemiste kans.

Is er Balans?

Waarom zou het grootste deel van uw budget uitgegeven moeten worden aan het laten werken van nieuwe software voor uw bedrijfsprocessen?

Is het echt onderscheidend dat sommige mensen heel goed zijn in het inrichten van een systeem? Oneerbiedig gezegd heel goed zijn in het indrukken van de juiste knoppen?

Volgens mij zit de meeste toegevoegde waarde voor u als klant niet zo zeer in de inrichting van software maar in de kennis en kunde die uw software partner in huis heeft.

Kennis en kunde opgedaan bij andere bedrijven in uw branche of zelfs buiten uw branche. Het is soms verrassend hoe inzichten uit de ene branche een verandering in een andere branche teweeg kunnen brengen.
Kennis en kunde die tot nieuwe ideeën en inzichten zou moeten leiden voor alledaagse knelpunten. Of voor alledaagse routine activiteiten zodat dit efficiënter kan.

Onze praktijk

Hoe zit dat nu bij ons?
Onze toegevoegde waarde is niet zo zeer hoe goed we Dynamics 365 in kunnen richten. Er zijn meer partijen die dat goed kunnen.

Onze toegevoegde waarde is juist dat we die inrichting automatiseren zodat we meer tijd kunnen besteden aan wat er toe doet. Onze kennis en ervaring.

Welke lessen die we geleerd hebben zijn voor u van belang?
In welke valkuilen zijn andere bedrijven gestapt of wij als implementatie partner en wat kunt u daar van leren?
Dat leidt vanzelf tot een ander consultancy proces.

🗸Omdat we kennis gaan delen in plaats van factureren.
🗸Omdat we in oplossingen denken in plaats van in de mogelijkheden van een systeem.

De IT branche

Als ik kijk naar onze branche dan denk ik dat er het nodige te verbeteren valt op dit vlak.
Vaak laten wij (software-bedrijven) ons leiden door het “kunstje” dat we goed kennen.
We hebben een pakket en misschien een specifieke branche oplossing in dat pakket en dat herhalen we. De vraag is of dat consultancy is. Wees eerlijk…..
Hoeveel advies wordt daar nu echt bij gegeven?

U zoekt een adviseur om mee te denken over oplossingen voor knelpunten of problemen die u in uw organisatie wilt oplossen.
In mijn ogen bieden we dan de meeste toegevoegde waarde als we tijd besteden aan het leren kennen van uw organisatie. 
“Out-of-the-Box” mee kunnen denken over verbeteringen en oplossingen.

Over de grenzen van een pakket heen durven kijken!

Hulpmiddel vs doel

Het software pakket dat wordt geïmplementeerd is uiteindelijk niets meer dan een hulpmiddel.
Een tool als een stuk gereedschap. 
Als je echter alleen een hamer hebt, moet je alle problemen proberen op te lossen met een hamer.
Soms kun je beter op zoek naar ander gereedschap, een zaag of een tang.

Als een consultant uw vragen beantwoordt met……
“we moeten kijken hoe we dat in het pakket kunnen inrichten”
wordt u dan goed advies gegeven?

Zouden ze niet moeten zeggen:
We gaan een oplossing bedenken en kijken welke software we moeten inzetten om die oplossing ook daadwerkelijk te realiseren?

Het dilemma

Bij die gedachte zit nu precies ook het knelpunt.
Als we zo naar sofware gaan kijken ligt het “maatwerk-spook” op de loer.
En dat is een lastige.
Zowel voor u als klant maar ook bijvoorbeeld voor project management.
Hoe ga je grip houden op maatwerk ontwikkeling?
Hoe houden we de scope van het project vast?
We hebben een urenbudget, het moet daarbinnen gerealiseerd worden.

Dat is waarom maatwerk aanpassingen meestal buiten fixed price afspraken worden gehouden.

Toch is mijn stelling dat juist daar voor u kansen liggen om echt toegevoegde waarde uit uw IT-inspanningen te halen.
Natuurlijk moeten we dan zorgen dat de kwaliteit van software op orde is.
Natuurlijk moeten we duidelijkheid of financiën creëren. U moet weten waar u aan toe bent.

De huidige praktijk van inschatting van budget en doorlooptijd is echter gedateerd. Want het leidt tot een onzekere inschatting.

Een budget geeft vaak de indruk dat we helderheid hebben over “wat het gaat kosten”.
In de praktijk blijkt dit zelden juist. Budgetoverschrijdingen zijn eerder regel dan uitzondering. De budgetindicatie is dus op zijn best een schijnzekerheid.
Een uurtje – factuurtje model is ook geen enkele “incentive” om binnen tijd en budget op te leveren.
Meer tijd is immers meer omzet.

Nieuwe consultancy

Een nieuw consultancy proces houdt rekening met deze factoren.
Die gaat niet uit van een uurtje-factuurtje model en besteedt aandacht en tijd aan waar het de meeste toegevoegde waarde heeft. Namelijk het adviserende en meewerkende karakter.
Dat laatste is belangrijk.
Een advies rapport heeft toegevoegde waarde, zonder meer maar wat echt van belang is dat een probleem wordt aangepakt.
🗸Dat verandering wordt gerealiseerd.
🗸Dat software wordt ingericht.

Geen uurtje-factuurtje dus maar consultancy als service.
De consultant draagt hierbij medeverantwoordelijkheid  voor de realisatie van de oplossing.
Het kan maar het zou beter zijn om dan  om de “urendruk” weg te nemen.

De consultant heeft daarmee de vrijheid om te werken aan wat de beste oplossing is en zich niet hoeft te beperken tot de beste oplossing binnen een bepaald budget of binnen de mogelijkheden van een bepaald pakket.

Ik stel me dat als volgt voor:

 • Tijdens de eerste stappen die u zet voor inrichting van nieuwe bedrijfssoftware denkt een consultant met u mee. Hij/zij leert uw bedrijf en processen kennen en helpt om de doelstellingen daarin te identificeren. Naast de doelstelling en de processen komen dan mogelijke knelpunten en verbeteringen naar voren. Dat kunnen verbeteringen zijn waar u nog niet aan had gedacht. De consultant is immers expert die zijn/haar kennis en ervaring uit uw branche en andere branches meeneemt.
 • Oplossingsrichtingen worden uitgedacht. Dat is een creatief proces. De consultant heeft daarvoor een gereedschapskist nodig waarmee de oplossingen kunnen worden bedacht en gerealiseerd. Die gereedschapskist is niet alleen het pakket.

  In ons geval, de gereedschapskist is niet alleen Dynamics 365, maar Dynamics 365 + Office 365 + Microsoft Flow + Microsoft PowerApps + PowerBI + SharePoint + .net/ c# code + al code + Azure Database + Docker images + Azure Functions + … Een heel scala aan “technische” gereedschappen naast de kennis en ervaring om oplossingen te bedenken en te bouwen.
 • Oplossingen worden gerealiseerd. Hergebruikt waar mogelijk. Daar heb ik al andere blogs over geschreven.
 • U gaat het systeem gebruiken en de consultant blijft proactief en met regelmaat met u door “sparren” over het gebruik.
  –Wat bevalt goed,
  –wat kan nog beter,
  –wat zijn nieuwe inzichten,
  –nieuwe kennis,
  –nieuwe functies en mogelijkheden?
  Bedrijven en software pakketten blijven zich immers voortdurend doorontwikkelen, soms in een hoog tempo.

Consultancy als een service betekent denken vanuit die service.
De factor tijd speelt eigenlijk een ondergeschikte rol.
De factor tijd zou dan ook niet meer bepalend moeten zijn voor de kosten die u moet maken voor een dergelijk advies.

consultancy as a service

Als consultancy op die manier wordt “vrijgemaakt” van de “wurggreep” van het uurtje factuurtje model kunnen mooie dingen ontstaan.
U heeft geen terughoudendheid meer om uw consultant te bellen met vragen en ideeën, het leidt immers niet tot direct nieuwe budgetten, projecten, enz.
Uw consultant gaat voor de beste oplossing. Het leidt immers niet tot budget overschrijdingen die hij/zij moet verantwoorden.
Wat uiteraard wel nodig is en blijft (en misschien wel meer dan in alle traditionele modellen) is vertrouwen.

Zoek een consultant waar u dat vertrouwen in heeft.
Praat met hem/haar over nieuwe modellen.
Consultants moeten ook geld verdienen maar wij vragen ons serieus af of dat op uurbasis moet.

Wij denken dat het tijd is voor een nieuw model.
Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe aanpak van software inrichting waarin ruimte ontstaat voor dat waar we goed in zijn:

U helpen met het automatiseren van uw organisatie.
Business process as a service.

Meer informatie?

Wilt u meer weten?Neem dan contact met ons op! Wij laten u graag zien hoeveel tijd en geld u bespaart met het nieuwe model van implementatie voor Dynamics 365.

Resolit | Out of the Box | Into the Cloud

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Slimme software oplossingen die u helpen in te spelen op de behoefte van uw klanten.

Stelt u zich eens voor wat dat voor uw bedrijf kan betekenen!