Kostprijs berekenen in Business Central

kostprijs berekenen

Voor een juist en volledig beeld van de winst op artikelen die u produceert of verkoopt is een goede kostprijsberekening van groot belang. Door de jaren heen heb ik vele manieren gezien waarop organisaties omgaan met deze kostprijsberekening. Daarbij kwam ik de meest creatieve oplossingen tegen, zoals Excel, papier, lijstjes en programma’s. In Microsoft Business Central bestaat ook de mogelijkheid om kostprijzen op een aantal manieren te berekenen. Die wil ik in deze blog toelichten. 

Kostprijs berekenen gaat automatisch in uw ERP-systeem Dat levert voordelen op voor u als gebruiker:

U heeft direct inzicht in de juiste marges op uw producten en diensten, bij verkooporders en uw klanten.

Kostprijs berekenen wordt door Business Central gestuurd. Het is geen handmatige activiteit om dat bij te houden zodat de betrouwbaarheid van de kostprijs gewaarborgd is als u de inrichting goed heeft opgezet. Bij de berekening wordt door het pakket rekening gehouden met de instellingen op artikelniveau, artikel toeslagen, valuta, waarderingsmethodieken en ingestelde artikeltoeslagen.

Samenstellen van de kostprijs. Hoe doe je dat?

De kostprijs van producten bestaat uit een aantal onderdelen. De artikelen of grondstoffen die u gebruikt of verkoopt hebben in de eerste plaats een inkoopprijs. Dat is de directe kostprijs die u betaalt bij uw leverancier. Natuurlijk kunnen daarop kortingen van toepassing zijn die u van uw leverancier krijgt. De directe kostprijs of inkoopprijs is dan de netto inkoopprijs die u betaalt.

Vervolgens kunnen diverse toeslagen van toepassing zijn die de kostprijs verhogen. Dit zijn kosten die aan de kostprijs van het artikel kunnen worden doorgerekend. Zoals bijvoorbeeld transportkosten.transportkosten In Business Central kunt u deze vastleggen door middel van artikeltoeslagen. In veel gevallen worden transportkosten doorberekend voor een transport waarop meerdere artikelen zijn geleverd. De artikeltoeslagen worden doorgerekend naar de kostprijs van de artikelen zelf aan de hand van een verdeelsleutel die u kiest. Denk bijvoorbeeld aan een verdeling op basis van aantal colli of op basis van gewicht. Verschillende rekenmethoden zijn mogelijk, u kiest de methode die het best past bij uw situatie.

Hoe zit het met indirecte kosten?

Indirecte kosten kunnen aan een artikel worden toegevoegd als %. Hiermee rekent u diverse, niet direct toe te rekenen kosten door in uw producten. Meestal vindt dit plaats aan de hand van een berekening van de verwachte afzet of omzet van een product of op basis van uren, gebruikte oppervlakte, etc.

Als u artikelen produceert of assembleert zijn nog andere elementen van toepassing die in de kostprijs kunnen worden doorgerekend. Zoals bijvoorbeeld machine uren of manuren.

Waarderingsmethode om de kostprijs te kunnen berekenen

De kostprijs is van belang voor de waardering van uw voorraden maar ook voor de kostprijs verkopen en verkoopresultaat (of productie resultaat). In Business Central heeft u een aantal mogelijkheden voor waarderingsmethode: Fifo, Lifo, Specifiek, Gemiddeld of Vast.

kostprijs berekenen

Fifo is bij velen bekend. First-in, first-out. 
Belangrijk bij artikelen met een beperkte houdbaarheid bijvoorbeeld, of als productkosten stabiel zijn.
Lifo of last-in first out werkt precies andersom maar is niet in alle landen toegestaan.
Zowel bij Fifo als Lifo wordt de kostprijs bepaald door de werkelijke waarde van de ontvangst van het artikel. De voorraadwaardering houdt rekening met de ouderdom van de nog aanwezige voorraden.

De waarderingsmethode specifiek in Business Central betekent dat de kostprijs van een artikel bestaat uit de exacte kosten waartegen het artikel is ontvangen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij artikelen met serienummers. De waarderingsmethode gemiddeld betekent dat de kostprijs en voorraadwaarde worden berekend als gemiddelde. Vast wil zeggen een vaste verrekenprijs.

Artikel herwaardering

Bij waarderingsmethoden als gemiddelde inkoopprijs of vaste verrekenprijs is regelmatige herwaardering van artikelen nodig. Door prijsstijgingen of dalingen kan de waarde van de voorraad immers veranderen. Nieuwe voorraadmutaties worden steeds tegen de nieuwe prijs verwerkt in de administratie, maar als de prijs is gewijzigd van voorraad die al aanwezig was is een herwaardering nodig.

Herwaardering van artikelen is een periodieke taak. Business Central biedt u de mogelijkheid om deze taak in te plannen en laat u artikel selecteren op basis van een aantal parameters:

U kunt bijvoorbeeld alle artikelen herwaarderen van een bepaalde leverancier of alle artikelen binnen een bepaalde boekingsgroep of die een bepaalde waarderingsmethode hebben. Natuurlijk kunnen ook individuele artikelen geherwaardeerd worden en heeft u de mogelijkheid om te selecteren of u de prijs, de opslag of de vaste verrekenprijs etc. wilt herwaarderen.

winstmarge

Business Central biedt u ook de mogelijkheid om de winstmarge aan te passen. Dit is nuttig als u artikelen produceert of assembleert waarbij voor een deel van de producten de inkoopprijs is gestegen. De marge die u maakt op dat artikel zal daardoor dalen. U kunt kiezen om in dit geval de verkoopprijs aan te passen maar het % waarmee zal niet hetzelfde zijn als waarmee de inkoopprijs op het deel van de grondstoffen of artikelen is gestegen. Een betere optie is in dit geval om de winstmarge te “herwaarderen” terug naar de oorspronkelijke marge die u maakte. De kostprijsverhoging van een deel van de producten is dan naar rato doorgerekend in uw verkoopprijs.

Waarom we Business Central zouden kiezen om de kostprijs te berekenen

Omdat Business Central u door een snelle en betrouwbare kostprijs benadering direct inzicht geeft in de marges en voorraadwaardering.
Op elk moment. En dat is wat waard, vind u ook niet?

Business Central trial

Business Central kan 30 dagen gratis worden geprobeerd in een proefomgeving Wilt u meer weten? Laat het ons weten. Vul het contactformulier in en wij maken het mogelijk.Business Central

probeer Business Central 30 dagen gratis

Meer lezen?

Meer informatie over BC

Lees ook onze blog: Een moderne kijk op ERP.

Resolit | Out of the Box | Into the Cloud.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Slimme software oplossingen die u helpen in te spelen op de behoefte van uw klanten.

Stelt u zich eens voor wat dat voor uw bedrijf kan betekenen!