Resolit = Microsoft partner

samenwerking
Microsoft partner Alone we can do so little....., Together we can do so much!

Inmiddels heeft u vast regelmatig ons logo voorbij zien komen.

Resolit logo

U ziet drie ringen die in elkaar grijpen.

Deze ringen symboliseren:

Uw werkwijze–Microsoft software–Resolit kennis

Het doel van ons bedrijf is het bedenken en inrichten van slimme softwareoplossingen bij onze klanten. We nemen de werkwijze van een klant als vertrekpunt en zetten software in om die werkwijze te ondersteunen.
Daarbij spelen een paar belangrijke uitgangspunten een rol:

  • Een kritische blik op de werkwijze in kwestie

Dat we het proces van de klant als vertrekpunt nemen wil niet zeggen dat we niet kritisch kijken hoe die werkwijze in elkaar steekt. geen jaknikkerU heeft niets aan een jaknikker die alleen maar uitvoert. U zoekt een partner die meedenkt, moeilijke vragen durft te stellen en met oplossingen en suggesties komt hoe uw werkwijze misschien beter, slimmer, handiger kan. Wij zijn er vast van overtuigd dat de software het proces moet volgen en niet andersom.

  • Eerst standaard, dan inrichting en aanpassing

Heel veel processen en problemen zijn al eens opgelost met goede software. Ons uitgangspunt is daarom, eerst (her)gebruiken wat er al is dan pas iets aanpassen of maken. Deze aanpak heeft veel voordelen.  Denk maar eens  aan stabiliteit bij nieuwe versies, snelheid van invoer, kosten en zo nog veel meer zaken die voor u van waarde kunnen zijn.

  • Afhankelijkheden terugdringen

Een proces is afhankelijk van de applicatie, deze is weer afhankelijk van databases, opslag en servers die op hun beurt weer afhankelijk zijn van netwerk en datacentra. We willen niet dat er een situatie ontstaat waarin een goed ingerichte toepassing niet functioneert omdat in onderliggende technologie iets misgaat. We proberen deze dus allemaal in eenzelfde platform onder te brengen, in een stabiele Cloud-omgeving.

  • Liever integratie dan losse apps

Uw gegevens en informatie zijn van levensbelang voor uw organisatie. De kwaliteit van die data moet dus hoog zijn. Het terugbrengen van het aantal locaties waarin gegevens zijn opgeslagen verhoogt deze kwaliteit. Waar mogelijk streven we dus naar het toevoegen van nieuwe oplossingen in dezelfde “software architectuur”. Namelijk die van uw organisatie.

  • Abonnement in plaats van project

Projecten zijn complex, kennen hoge risico’s en kosten veel geld. Het gevolg is dan ook dat heel veel IT-projecten “mislukken”. Daarmee bedoelen we o.a. dat kosten worden overschreden, implementatie veel langer duurt of niet wordt geleverd wat was gevraagd. We doen dat bij Resolit liever anders. Liever geen project maar kleine stappen die verder bouwen op de reeds bestaande omgeving. De reeds ontwikkelde of ingerichte componenten combineren we in een abonnement. Nieuwe toevoegingen die breder inzetbaar zijn worden in die abonnementen opgenomen.
Ook hier gebruiken we wat al eerder is bedacht.

IT oplossingen die gewoon werken.
Zoals de stroom uit het stopcontact.
Het moet het gewoon doen.

Platform

Om bovenstaande uitgangspunten en doelstellingen te kunnen realiseren is een goed “platform” nodig waarop we onze oplossingen bouwen. Een platform dat zowel de technische onderlaag van automatisering afdekt (de servers, databases, netwerk, etc.) als uw bedrijfsapplicaties (verkoopsystemen, administratieve systemen, productiesystemen, voorraad systemen) en uw kantoor omgeving met toepassingen die vaak weer gebruik maken van die applicaties (Excel, opslag documenten, e-mail).

U snapt waar we naartoe willen?

Bij vrijwel alle zakelijke aanbieders blijkt dan dat toch steeds weer andere partijen met elkaar samengebracht moeten worden.
Naar onze mening biedt het
Microsoft platform echter de beste integratie van al onze uitgangspunten. 

Want......in een Microsoft Cloud:

  • beschikken we over infrastructurele diensten in Microsoft Azure
  • integreren we business applicaties met Dynamics 365 Customer Engagement en Dynamics 365 Business Central
  • zetten we dat op een kantooromgeving Office 365 waarin gebruiker kunnen werken met de hen vertrouwde applicaties als Word, Excel en Outlook
  • biedt Office 365 veel extra mogelijkheden als Power BI, maar ook Flow en SharePoint waarmee op eindgebruikers niveau processtappen kunnen worden geautomatiseerd

Dus het Microsoft platform……. en dan?

Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden die Resolit dat biedt. Daar hoort van onze kant een stuk toewijding bij. Die bestaat o.a. uit het voortdurend ontwikkelen van kennis, zelf gebruiken van alle Microsoft apps, lid zijn van het Microsoft Partner Network, certificering van consultants en streven naar competenties.

Een sterke band

Microsoft kent een levendige partner community in het Microsoft Partner Network. Daar zijn we als Resolit dan ook lid van. Dit biedt voor ons de voordelen van beschikbaarheid van de “gereedschappen” die we inzetten om oplossingen voor u te bedenken, support, kennis- en documentatie.

Dat levert u natuurlijk ook wat op!

Het geregistreerd partner zijn biedt u als klant ook voordelen. Zo geldt het partner lidmaatschap als een kwaliteitskenmerk, bent u ervan verzekerd dat uw IT-oplossingen draaien in een wereldwijd sterke IT-infrastructuur, is er heel veel kennis beschikbaar als u specialistische IT-behoeften heeft die ons werkgebied voorbijgaan. U bent daarnaast verzekerd van beschikbaarheid van uw gegevens en heeft u een ingang bij een van de grootste Cloud- en software aanbieders wereldwijd, enz.

We hopen dat met deze blog uw vertrouwen in ons alleen maar zal toenemen. We schreven hier al eerder over.

Resolit Out of the box | Into the Cloud

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Slimme software oplossingen die u helpen in te spelen op de behoefte van uw klanten.

Stelt u zich eens voor wat dat voor uw bedrijf kan betekenen!